Materiały konferencyjne

Zaproszenie

Zapraszamy Państwa do udziału w drugim forum ekspertów i rezydentów Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych i dzieci. 
Konferencja odbędzie się 14-15 maja 2024 w hotelu Airport Okęcie w Warszawie. Staraliśmy się przygotować maksymalnie praktyczny program.
W programie proponujemy omówienie najnowszych rekomendacji i wytycznych, nowych technik i terapii. Proponujemy dyskusję między innymi na temat :

  1. Błędów w leczeniu krwotoków, zatorowości , sepsy, ARDS dlaczego wciąż je popełniamy?
  2. Poprawy odległych wyników leczenia poprzez korzystanie najnowszych rozwiązań technicznych i całkiem bogatych doświadczeń ( wczesna mobilizacja, VR, rezonans magnetyczny, egzoszkielety).
  3. Postępowania z pacjentem po przeszczepieniu- to jest pacjent ASA III!
  4. Granic mechanicznego wsparcia niewydolnych narządów.
  5. Zasad bezpiecznego transportu wewnątrzszpitalnego.
  6. Zasad bezpiecznego znieczulenia w trybie pacjentów, którzy zażyli substancje psychoaktywne.

Interdyscyplinarność anestezjologii i intensywnej terapii pozwala nam mówić o tematach bliskich wielu specjalnościom, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji nie tylko rezydentów anestezjologii i intensywnej terapii, lecz każdego, kto chce uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.
Zapraszamy również do udziału w Konferencji pielęgniarki i studentów.
Zaprosiliśmy wielu ekspertów, których warto posłuchać. Zapraszamy wszystkich do dyskusji w czasie sesji oraz w przerwach. Jesteśmy przekonani, że tak różnorodny i bogaty program pozwoli każdemu znaleźć temat, który warto zgłębić lub poznać, a zdobyte podczas warsztatów umiejętności praktyczne wzbogacą zakres kompetencji zawodowych.

Życzymy owocnych obrad
Komitet Organizacyjny

Informacje

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a
01-381 Warszawa

KONFERENCJA ONLINE

Transmisja online odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.
Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają należną liczbę punktów edukacyjnych

KOSZTY UCZESTNICTWA*:
Uczestnictwo w konferencji dla lekarzy:
290 zł

Uczestnictwo w konferencji dla studentów, pielęgniarek i położnych (liczba miejsc ograniczona):
100 zł

Pula miejsc promocyjnych za 30 zł (liczba miejsc ograniczona).

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
Dla lekarzy:
• udział w wykładach naukowych i sponsorowanych (skierowanych do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne – Dz. U. 2016.0.2142)
• wstęp na wystawę firm sponsorujących
• identyfikator i materiały konferencyjne
• certyfikat uczestnictwa
• katering konferencyjny
Dla pozostałych uczestników:
• udział w wykładach naukowych
• identyfikator i materiały konferencyjne
• certyfikat uczestnictwa
• katering konferencyjny

* Ceny zawierają podatek VAT

KOSZTY UCZESTNICTWA*:
Uczestnictwo w konferencji dla lekarzy:
310 zł – do 3 maja
395 zł – od 4 maja

Uczestnictwo w konferencji dla studentów i pielęgniarek (liczba miejsc ograniczona):
100 zł

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
Dla lekarzy:
• udział w wykładach naukowych i sponsorowanych (skierowanych do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne – Dz. U. 2016.0.2142)
• wstęp na wystawę firm sponsorujących
• identyfikator i materiały konferencyjne
• certyfikat uczestnictwa
• katering konferencyjny
Dla pozostałych uczestników:
• udział w wykładach naukowych
• identyfikator i materiały konferencyjne
• certyfikat uczestnictwa
• przerwy konferencyjne

* Ceny zawierają podatek VAT

TERMIN KONFERENCJI
14-15 maja 2024

MIEJSCE KONFERENCJI
Airport Hotel Okęcie
ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
02-148 Warszawa

PATRONATY

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
Polskie Towarzystwo Pediatryczne

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

W dniu 13 stycznia po zakończeniu pierwszego dnia obrad, o godz. 19.30, zapraszamy Państwa do udziału w spektaklu teatralnym „Ożenek”, na podstawie dramatu Mikołaja Gogola, w Och-Teatrze (ul. Grójecka 65).
Szczegółowe informacje nt. spektaklu i obsady można znaleźć pod adresem: https://ochteatr.com.pl/event-data/4184/ozenek-2021-11-08

Ceny biletów (brutto z VAT), po uwzględnieniu zniżki są następujące:
– w najlepszej strefie – 126 zł
– w strefie II – 108 zł
– w strefie III – 90 zł
– w strefie IV – 72 zł

Zainteresowanych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas rejestracji.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy pokrywają koszt zakupu biletów. Spektakl nie jest finansowany przez innowacyjne firmy farmaceutyczne zrzeszone w INFARMIE, ani ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

HOTELE, NOCLEGI

Uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Od 20 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii. Ponadto konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz członek Rady Naukowej IPCZD. Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.
Dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Od 2018 r. kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 20 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, od 19 lat − badania echokardiograficzne u noworodków. Rzetelne podstawy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej zdobywała w czasie staży w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Królewskiego Szpitala Hammersmith w Londynie, w szpitalu Orange County i UCLA w Los Angeles, a następnie w Polsce, pod okiem wybitnych nauczycieli: prof. Ewy Helwich, prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel oraz dra Wojciecha Mądrego. W 2002 r. otrzymała Certyfikat z Zakresu Ultrasonografii Pediatrycznej przyznawany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Jest przewodniczącą Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, organizatorką wielu kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej.
Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
Klinika Neonatologii, Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pediatra i neonatolog z 48-letnim stażem pracy w neonatologii. Studia Medyczne ukończyła w 1972 roku w Akademii Medycznej w Poznaniu .W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. W latach 2011-2019 pełniła funkcje Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z inspiracji prof. dr hab. n. med. M. K. Borszewskiej- Kornackiej, jako prezesa PTN, powstały dotychczas trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie Neonatologii, w województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność społeczna związana była przez wiele lat z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Jest koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children's Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka - forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 2020 roku stała się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ).
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, profesor UMK
Specjalista pediatrii i immunologii klinicznej, pracuje w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 8 lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. immunologii klinicznej, a od 21-09-2019 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie immunologii klinicznej. Autor i współautor wielu artykułów i rozdziałów w książkach w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz immunologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz European Society for Immunodeficiencies (ESID). Pasja: poza immunologią – podróże, ogród, książki
Dr n. med. Witold Błaż
Klinika Noworodków z PITN; Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna - KlinicznySzpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie. Zainteresowania: niewiarygodne wcześniactwo; hemodynamika noworodka; Marzenie: Ogólnopolski Rejestr Wcześniaków <32 tc. z bazą długofalowych obserwacji
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalista chorób dziecięcych i chorób zakaźnych
Dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Kierownik naukowy konferencji. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Neonatologii CM UMK Lekarz pediatra, specjalista neonatolog i specjalista epidemiolog. Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Dr n. med. Przemysław Gałązka
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. dr Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel akademicki, aktualnie Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UMK w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania zaawansowanych procedur małoinwazyjnych do korekcji złożonych wad wrodzonych u noworodków. Od wielu lat konsultant w zakresie chirurgii noworodka dla Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka, a aktualnie Kliniki Neonatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest wykładowcą w zakresie "wad dróg oddechowych" podczas kursów specjalizacyjnych CMKP, prowadzonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw chirurgii dziecięcej, m. in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons oraz Pediatric Colorectal Club.
Dr n. med. Ilona Małecka
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrotwotnej UM w Poznaniu. Pracuje także w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Poradni Konsultacyjnej ds Szczepień Ochronnych SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Edukuje rodziców małych pacjentów na swoim profilu na instagramie: dr_ilonamalecka

Warsztaty

Bezpłatne warsztaty dla uczestników konferencji:

Nasal High Flow, praktyczne zastosowanie wsparcia oddechowego u pacjentów na anestezjologii i intensywnej terapii” we współpracy z Fisher & Paykel Healthcare

 

Termin: 
Część teoretyczna – środa, 15 maja godz. 10:20-10:50
Część teoretyczna – środa, 15 maja godz. 11:00-11:30

Cel warsztatów:
Omówienie mechanizmu działania metody NHF, wskazań terapeutycznych, sposobu stosowania, eskalacji i deeskalacji terapii w oparciu o interaktywne przypadki kliniczne 

Program Warsztatów:

10:20-10:50Cześć teoretyczna (dla wszystkich uczestników konferencji)
10:20-11:30Wstęp
Omówienie mechanizmu działania i zastosowania terapii NHF Optiflow
10:30-10:50Omówienie przypadków
Interaktywne Przypadki Kliniczne:
"Jak byś postąpił z moim pacjentem? Pacjent z niewydolnością oddechową na SOR. Analiza przypadku wraz z uczestnikami z wykorzystaniem systemu do głosowania"
• "Jak byś postąpił z moim pacjentem? Pacjent szykowany do ekstubacji. Analiza przypadku wraz z uczestnikami z wykorzystaniem systemu do głosowania"
11:00-11:30Część praktyczna (dla zapisanych uczestników)
11:00-11:25Omówienie przykładów pacjentów oraz możliwość podłączenia uczestników
3 stacje praktyczne, 3 grupy po 10 uczestników
Prowadzący
Specjaliści F&P: Paulina Wyszkowska, Adelajda Kopka, Karolina Stapf
11:25-11:30Podsumowanie oraz Quiz z nagrodami

WARSZTATY BEZPŁATNE.

PULA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDOWAĆ BĘDZIE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

O PAŃSTWA KWALIFIKACJI NA WARSZTATY POINFORMUJEMY BLIŻEJ TERMINU KONFERENCJI.

Komitet Naukowy i Wykładowcy

prof. dr hab. med. Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
dr hab. n. med. Buda Piotr, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
mgr Czajkowska Agnieszka, Pracownia Terapii Monitorowanej, Farmakokinetyki Klinicznej i Toksykologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
prof. dr hab. med. Dahlen Jeffrey, University of New Mexico
dr n. med. Dobrońska Karolina, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Warszawa
dr Drobiński Dominik, Klinika Kardiochirurgii i Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Warszawa
dr hab. n. med. Dzikowska-Diduch Olga, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr Fleming Magdalena, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczy im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
dr Gąsiewska-Drażba Anna, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr n. med. Grochowska Maria, Klinika Rehabilitacji, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr n. hum. Jakubowska-Winiecka Anna, Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr n. med. Jankowski Miłosz, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Warszawa
dr n. med. Jureczko Lidia, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Kaszyński Maciej, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Kocur Arkadiusz, Pracownia Terapii Monitorowanej ,Farmakokinetyki Klinicznej i Toksykologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr n. med. Migdał Marek, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr n. med. Mikaszewska-Sokolewicz Malgorzata, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr n. med. Nowacka Elżbieta, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczy im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
dr hab. n. med. Obrycki Łukasz, prof. IPCZD, Klinika Nefrologii, Transplantacji i Nadciśnienia Tętniczego Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
dr Pietraszek Elżbieta, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr n. med. Pluta Jan, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr Rutynowska-Pronicka Olga, Klinika Onkologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
prof. dr hab. med. Rybicki Zbigniew, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojskowy Instytut Medyczny Instytut Badawczy
dr n. med. Rzewuska Beata, Klinika Anestezjologii Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Szczecin
dr Sokolewicz Ewa, Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. med. Sokół-Kobielska Elżbieta, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. med. Szreter Tadeusz, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr Szumowska Anna, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
prof. dr hab. med. Taborda-Küpper Maria, University of Zulia
prof. dr hab. med. Tieri Gaetano, University of Rome
dr n. med. Witulska Katarzyna, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr Wrońska Monika, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr n. med. Zatorski Paweł, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. med. Zielińska Marzena, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wroclaw

pROGRAM

Koordynator Naukowy:
Dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

Komitet Naukowy:
Dr n. med. Marek Migdał
Prof. dr hab. med Katarzyna Dzierżanowska- Fangrat
Dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
Mgr Agnieszka Czajkowska
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter – członek honorowy

WTOREK, 14.05.2023

09:00-09:10Otwarcie konferencji
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
09:10-09:40Krwotoki i koagulopatia pourazowa
dr Paula Dudek
09:40-10:10Zasady bezpiecznego znieczulenia w pracowni endoskopowej – wytyczne brytyjskie
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Kobielska
10:10-10:40Jak zapewnić jasny przekaz w stresie. Trudności w komunikowaniu się i ich przyczyny
dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
10:40-11:00Mózg na koncercie
prof. dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
11:00-11:20Przerwa kawowa
11:20-11:40Mózg a tlen
prof. dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
11:40-12:00Czy powinniśmy leczyć gorączkę w OIT?
dr n. med. Paweł Zatorski
12:00-12:20 Nowa definicja ARDS
dr n. med. Miłosz Jankowski
12:20-12:40Beta blokery w sepsie
dr n. med. Katarzyna Witulska
12:40-13:00 Postępowanie w aSAH
dr n. med. Beata Rzewuska
13:00-13:20Immunoterapia czy oczyszczania pozaustrojowe
dr hab. n. med. Piotr Buda, prof. IPCZD
13:20-13:40Asymetryczna Terapia Wysokim Przepływem Donosowym (HFNC) - nowe możliwości na Oddziale Intensywnej Terapii
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Wykład sponsorowany firmy Fisher & Paykel Healthcare
13:40-14:30Lunch
14:30-14:50Postępowanie z pacjentem ze skorygowaną w przeszłości wrodzoną wadą serca
dr Anna Gąsiewska-Drażba
14:50-15:10Krioanalegezja do zabiegów w obrębie klatki piersiowej
dr Anna Szumowska
15:00-15:20Blokady regionalne u dzieci – zalecenia brytyjskie
dr n. med. Maciej Kaszyński
15:20-15:50Zatorowość tłuszczowa
dr n. med. Karolina Dobrońska
15:50-16:10Jak zorganizować skuteczny całodobowy serwis leczenia ostrego bólu
dr Anna Szumowska
16:10-16:30Znieczulenie pacjenta do krianiotomii z wybudzeniem śródoperacyjnym
dr n. med. Lidia Jureczko
16:30-16:50Przerwa kawowa
16:50-17:10Opryszczka a znieczulenie
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
17:10-17:40Jak efektywnie czasowo koordynować przeszczepienie narządów
dr Monika Wrońska
17:40-18:00Adekwatna perfuzja przeszczepionego narządu – zadanie dla anestezjologa
dr Elżbieta Pietraszek
18:00-18:20Choroba limfoproliferacyjna po przeszczepieniu
dr Anna Wakulińska
18:20-18:40 Niewydolność oddechowa u pacjenta po przeszczepieniu narządu miąższowego – dylematy anestezjologa w OIT
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
18:40Zakończenie 1. dnia konferencji

ŚRODA, 15.05.2023

09:00-09:10 Co się zmieniło w wytycznych i w badaniach w ostatnich dwóch latach
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
09:10-09:40Nowa definicja wstrząsu septycznego
prof. dr hab. n. med. Marzena Zielińska
09:40-10:20Zasady antybiotykoterapii w walce zakażeniami szpitalnymi
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
10:20-10:50WARSZTATY
Nasal High Flow, praktyczne zastosowanie wsparcia oddechowego u pacjentów na anestezjologii i intensywnej terapii – wstęp & omówienie przypadków
Fisher & Paykel Healthcare
10:50-11:30Przerwa kawowa dla osób nieuczestniczących w ćwiczeniach praktycznych

10:50-11:00Przerwa kawowa dla osób uczestniczących w ćwiczeniach praktycznych
11:00-11:30WARSZTATY
Ćwiczenia praktyczne w grupach
Fisher & Paykel Healthcare
11:30-11:50Open cardio
dr hab. n. med. Olga Dzikowska-Diduch
11:50-12:10Małopłytkowość jako najczęstsze zaburzenie hemostazy na OIT
dr n. med. Jan Pluta
12:10-12:30 Benefit of Measuring Total Platelet Function in Critically Ill Patients
prof. dr hab. n. med. Jeffrey Dahlen
12:30-12:50Adsorpcja cytokin nie tylko w sepsie
prof. dr hab. n. med. Maria Soledad Taborda-Küpper
12:50-12:55Cicha intensywna terapia. Efektywne zarządzanie alarmami
mgr Magdalena Mikłas / mgr inż. Małgorzata Szetela
Prezentacja firmy Philips
12:55-13:45Lunch
13:45-14:05Nowe leki przeciwzakrzepowe
dr hab. n. med. Olga Dzikowska-Diduch
14:05-14:25Leczenie nerkozastępcze u najmniejszych pacjentów
dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD
14:25-14:45Techniki pozaustrojowe w ostrej niewydolności wątroby u dzieci i młodzieży
dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD
14:45-15:05Stymulacja magnetyczna OUN
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
15:05-15:25Pole magnetyczne w neurorehabilitacji
dr n. med. Maria Grochowska
15:25-15:45Egzoszkielet w rehabilitacji i reedukacji chodu
dr n. med. Maria Grochowska
15:45-16:05Okulary VR w neurorehabilitacji
prof. dr hab. n. med. Gaetano Tieri
16:05-16:25Przerwa kawowa
16:25-16:45Zagrożenie „rekreacyjnej” farmakoterapii
mgr Agnieszka Czajkowska
16:45-17:05Czy jesteśmy w stanie w stanie śledzić losy leku w organizmie
dr n. med. Arkadiusz Kocur
17:05-17:25Znieczulenie pacjenta przyjmującego marihuanę
dr Magdalena Fleming
17:25-17:45Kwalifikacja do znieczulenia ciężarnej z nadciśnieniem tętniczym
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
17:45Zakończenie konferencji
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie

partnerzy główni

partner

Wystawcy

Wystawcy

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
44 1240 2887 1111 0000 3389 8047
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „ANASTEZJOLOGIA2024”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.
W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, na mniej niż 14 dni przed jej rozpoczęciem, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW
Ewa Sochan
obsługa uczestników
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

KONTAKT DLA PARTNERÓW
Ewelina Miszczuk
key account manager
tel. +48 694 263 969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl

KONTAKT DLA PARTNERÓW
Agata Pikulska
key account manager
tel. +48 602 310 176
e-mail: agata.pikulska@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE
Krzysztof Pustoła
spec. ds. logistyki
tel. +48 694 686 151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl